Fondy a pomůcky

Fondy skupiny A

Fondy stavovské a samosprávní zemské správy a zemských úřadů a institucí.
digitalizované pomůcky fondů skupiny A
fondy skupiny A

Kontaktovat správce fondové skupiny: fric@mza.cz.

Fondy skupiny B

Fondy politické státní správy a úřadů a institucí na úrovni země a krajů.
digitalizované pomůcky fondů skupiny B
fondy skupiny B

Kontaktovat správce fondové skupiny: pecha@mza.cz.

Fondy skupiny C

Fondy justiční správy soudů, státních zastupitelství a prokuratur na úrovni zemské a krajů.
digitalizované pomůcky fondů skupiny C
fondy skupiny C
 

Kontaktovat správce fondové skupiny: fasorova@mza.cz.

Fondy skupiny D

Fondy finanční a pozemkových katastrů, báňských úřadů, map a plánů. 
digitalizované pomůcky fondů skupiny D
fondy skupiny D
 

Kontaktovat správce fondové skupiny: staud@mza.cz.

Fondy skupiny E

Fondy církevní řeholních řádů, kapitul a biskupství.
digitalizované pomůcky fondů skupiny E
fondy skupiny E
 

Kontaktovat správce fondové skupiny: tichomirovova@mza.cz.

Fondy skupiny F

Fondy zemědělskolesnické patrimonií a velkostatků, ústředních správ velkostatků, státních statků a státních rybářství, hřebčínů, lesních závodů, lesních družstev, lesních správ lesních společenství, hospodářských družstev, výzkumných ústavů zřízených ministerstvy zemědělství, lesního a vodních hospodářství.
digitalizované pomůcky fondů skupiny F
fondy skupiny F
 

Kontaktovat správce fondové skupiny: kopecnam@mza.cz.

Fondy skupiny G

Fondy rodů, jednotlivců a spolků, šlechtických rodinných archivů, osobních a literárních pozůstalostí, živnostenských společenstev, politických stran, společenských organizací NF, sbírky.
digitalizované pomůcky fondů skupiny G
fondy skupiny G
 

Kontaktovat správce fondové skupiny: ruzickova@mza.cz.

Fondy skupiny H

Fondy průmyslových podniků, výrobních družstev, obchodních organizací, bank a spořitelen do znárodnění.
digitalizované pomůcky fondů skupiny H
fondy skupiny H
 

Kontaktovat správce fondové skupiny: vodova@mza.cz

Fondy skupiny K

Fondy průmyslových podniků, trustů, oborových a generálních ředitelství podniků, výrobních družstev, obchodních organizací, výzkumných ústavů zřizovaných ministerstvy, bank, spořitelen a odborů ROH z období socialismu.
digitalizované pomůcky fondů skupiny K
fondy skupiny K
 

Kontaktovat správce fondové skupiny: vodova@mza.cz

Fondy skupiny L

Fondy průmyslových firem v postsocialistickém období.
digitalizované pomůcky fondů skupiny L
fondy skupiny L
 

Kontaktovat správce fondové skupiny: vodova@mza.cz