Předarchivní péče

 

Předarchivní péče, metodický dozor a metodická pomoc je prováděna jak pracovníky centrály Moravského zemského archivu v Brně, tak pracovníky jednotlivých státních okresních archivů, které jsou organizačními jednotkami Moravského zemského archivu v Brně. V případech přiřazení původců pod archivně metodický dohled konkrétního státního archivu, je třeba kontaktovat v otázkách předarchivní péče, výkonu spisové služby, skartačního řízení apod. pracovníky těchto archivů.

Kontakty na Oddělení předarchivní péče
Kontakty na jednotlivé státní okresní archivy.